mechanical technician

mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mechanikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ir įtaisų kūrimu, projektavimu, konstravimu, gamyba, įrengimu, veikimu, technine priežiūra ir remontu. Jis parengia ir atlieka eksperimentus, bandymus, matavimus, skaičiavimus, suderina matavimo priemones, užrašo jų rodmenis ir kitokiais būdais prisideda prie staklių, variklių, transporto priemonių, šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių, atominės energetikos ir kitokių mechaninių įrenginių, įtaisų tiriamųjų ir plėtros darbų atlikimo. Jis parengia išsamius gamybai ir montavimo darbams reikalingų medžiagų ir darbo jėgos įverčius, darbų programas. Duoda techninius nurodymus darbininkams, kurie gamina, montuoja, taiso ir prižiūri mechaninius įrenginius. Patikrina ir išbando tuos įrenginius, siekdamas įsitikinti, ar jie atitinka techniniuose aprašuose ir standartuose nurodytus saugos reikalavimus. Kontroliuoja ir reguliuoja jau įrengtų mechaninių įrenginių veikimą, taiko teorines ir praktines savo žinias iškylančioms problemoms aptikti ir išspręsti. atitikmenys: angl. mechanical engineering technician; mechanical technician pranc. technicien en génie mécanique, m; technicien mécanicien, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • mechanical technician — mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris dalyvauja įvairiuose ūkinės veiklos sektoriuose naudojamų mašinų arba aparatų projektavimo, gamybos, eksploatavimo ir tobulinimo darbuose. atitikmenys: angl. mechanical …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • ship’s mechanical technician — laivo įrangos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Mechanikos technikas, kuris dalyvauja eksploatuojant, prižiūrint ir remontuojant elektros variklius, katilines, siurblius, kompresorius, šilumos keitiklius ir kitą laivo techniką ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • motor mechanical technician — variklių technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mechanikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su garo mašinų, vidaus degimo variklių ir kitokių… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • mechanical engineering technician — mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris dalyvauja įvairiuose ūkinės veiklos sektoriuose naudojamų mašinų arba aparatų projektavimo, gamybos, eksploatavimo ir tobulinimo darbuose. atitikmenys: angl. mechanical …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • mechanical engineering technician — mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mechanikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ir įtaisų kūrimu, projektavimu …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Mechanical engineering — Mechanical engineers design and build engines and power plants …   Wikipedia

  • technician — 1833, person expert in the technicalities of some question, from TECHNIC (Cf. technic) + IAN (Cf. ian). Meaning person skilled in mechanical arts is recorded from 1939 …   Etymology dictionary

  • mechanical engineering technician — mašinų gamybos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mašinų gamybos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ar aparatų… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • mechanical workshop technician — mechaninių dirbtuvių technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, dirbantis mechaninėse dirbtuvėse, kuriose gaminami arba taisomi įvairūs mechaniniai aparatai, įtaisai ir įrankiai. atitikmenys: angl. mechanical workshop technician …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • technician — tech•ni•cian [[t]tɛkˈnɪʃ ən[/t]] n. 1) cvb a person who is trained or skilled in the technicalities of a field, esp. one engaged in mechanical or in applied scientific work 2) a person skilled in the technique of an art, as music or painting •… …   From formal English to slang

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.